SuAga OÜ, registrikoodiga 14006851 (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab https://absolute-pure.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1. E-POOD. ÜLDSÄTTED

1.1 absolute-pure.ee  e-pood (edaspidi e-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Shop Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.

1.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

1.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

2.    Tellimuste vormistamine

2.1.    Absolute-pure.ee veebileheküljelt on võimalik osta neid Tooteid, millel on nupp “Lisa ostukorvi”. Sobiva Toote tellimiseks peab need lisama ostukorvi.

2.2.    Toodete hind on välja toodud Toote leheküljel ning soodushinna puhul kajastub seal nii soodus- kui tavahind.

2.3.    Ostjal on võimalik ostukorvi sisu vaadata vajutades veebilehekülje päises asuvale ikoonile “Ostukorv”.

2.4    Ostukorvis olevat Toodete kogust saab muuta, kirjutades koguse lahtrisse soovitud Toodete arvu.

2.5    Tooteid saab ostukorvist eemaldada vajutades samal real asuvale “ristile”.

2.6    Tellimuse vormistamiseks peab vajutama nupule “Vormista tellimus”.

2,7    Tellimuse kinnitamiseks vajutage nuppu “Tellin ja tasun”.

2.8    Seejärel vormistatakse ettemaksuarve, mis tuleb tasuda krediitkaardiga, pangaülekandega või kasutades pangalinki.

2.9    Tellimuse kinnitus ehk ettemaksuarve saadetakse Ostja e-posti aadressile.

2.10   Tooted postitatakse Tradehouse’i poolt peale arve tasumist.

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.

3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

3.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.

3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel, ettemaksu arve alusel või täidab järelmaksu taotluse.

3.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.8 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

3.9 Panga lingid on esitatud firma Maksekeskus AS (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay).

4. HINNAD

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1 tarneaeg 1-7  tööpäeva

5.2 Tarnime kaupu üle Eesti, Läti, Leedu Omniiva postiga. Kohaletoimetamine maksab 2,7 eurot

5.2 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Teenuse kasutajaga.

6. TAGASTUSÕIGUS

6.1 E-poes sõlmitud lepingutele kehtib 14-päevane sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisõigus. Tähtaeg algab päevast, mil kaup on Teenuse kasutajale kättetoimetatud. Kui Teenuse kasutaja on otustanud lepingust taganeda, tekib tal kohustus kaup Teenuse pakkujale tagastada.

6.2 Tagastatav toode ei tohi olla kahjustatud ning peab olema täiskomplektne ja originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).

6.3 Tagastusõigus ei laiene avatud ümbrisega toote.

6.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile suaga.inna@gmail.com

6.5 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

6.6 Pärast seda, kui saadate toote meile, me tagastame teile raha kauba eest ja transpordikulud mis olete maksnud.

6.7 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva alates kauba kättesaamisest Müüja poolt.

6.8 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

6.9 14-päevane tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul — tooted, mis on valmistatud Teenuse kasutaja isiklikke vajadusi arvestades ning audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara, mille ümbrise on Teenuse kasutaja avanud.

7.    Vastutus ja pretensioonide esitamise kord

7.1.    SuAga OÜ  ja Ostja vastutavad teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tehtud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

 7.2 SuAga OÜ vastutab Ostjale müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates Toote üleandmisest Ostjale. 

7.3.    Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Toote puhul esitada SuAga OÜ pretensioone kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates Toote puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Toote säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Toodet, kui Toote kasutamine halvendab veelgi Toote seisukorda.

7.4.    Ostjal on võimalik Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda Toote parandamist või asendamist. Juhul, kui Toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, ebaõnnestub või põhjustab Ostjale põhjendamatuid ebamugavusi, on Ostjal õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagasi.

7.5.    SuAga OÜ ei vastuta Ostja süül Toote puuduste tekkimise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse Toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.

7.6.    Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Toode on ostetud SuAga OÜ esindusest või e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Tradehouse probleemi lahendamata jätta.

7.7.   E-poest ostetud Toote puuduse ilmnemisel on Ostjal võimalik pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul : E-post: suaga.inna@gmail,com või tel- +37253292555

7.8.  Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puudusega Toode. SuAga OÜ ja Ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui Toote puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja Toode saata diagnostikasse või ekspertiisi.

7.9.     Pretensooni esitamisel tuleb ära märkida:
7.9.1    Ostja nimi ja kontaktandmed;
7.9.2.   Kaebuse esitamise kuupäev;
7.9.3.   Toote puudus;
7.9.4.   Tradehouse’ile esitatav nõue;
7.9.5.   Viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.

7.10.    SuAga OÜ vastab pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul pärast Ostja pretensiooni kättesaamist. Kui SuAga OÜ ei ole võimalik 15 päeva jooksul Ostja pretensioonile vastata, teatatakse sellest kirjalikult koos põhjenduse ja tähtajaga, mis ajaks vastus saadetakse.

7.11.    Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet aadressil Sõle 23a, 10614 Tallinn, e-post: info@ttja.ee. Kohtuvälise lahendi leidja internetipõhiste tarbijavaidluste lahendamisel vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) määrusele 524/2013.

7.12.    Kui Ostja ja SuAga OÜ ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole, mille menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

7.13.    Ostjal on õigus pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

8.    Isikuandmete kaitse ja turvalisus

8.1    Isikukaitse tingimustega saab lähemalt tutvuda siin.

9.    Andmete töötlemine ja turvalisus

9.1.   Kõik Absolute-pure e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja/Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Ostja/Kliendi nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

10.    Vääramatu jõud

10.1.    SuAga OÜ ei vastuta tekkinud kahju või Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Toote kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida SuAga OÜ ei saanud mõjutada või ette näha.

11. KASUTAMISTINGIMUSED

11.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

11.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen lugenud ja nõustun müügitingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

SuAga OÜ